บริการห้องประชุม บ้านพักรับรอง

บริการสถานที่สำหรับจัดประชุมสัมมนา 

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ให้บริการห้องประชุมสำหรับจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ โดยมีห้องประชุมให้บริการทั้งหมด 2 ห้อง
     ห้องประชุมอันดามัน   สำหรับจัดประชุม สัมมนา 
     ห้องประชุมสุขสำราญ สำหรับจัดประชุม สัมมนา บริการห้องพักรับรอง และห้องพักรวม

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ให้บริการห้องพักรับรองสำหรับนักวิจัย นิสิต และบุคคลทั่วไป 
     1.) ห้องพักปรับอากาศ รวมจำนวน 12 ห้อง
                                               เตียงเดี่ยว 7 ห้อง
                                               เตียงคู่ 5 ห้อง
    2.) ห้องพักรวม (พัดลม)
          ห้องพักรวมขนาด 5 เตียงนอน จำนวน 6 ห้อง เป็นห้องพัดลม
          มีห้องน้ำในตัว สามารถเสริมที่นอนเพิ่มได้ 2 ที่
          ห้องพักรวมขนาด 12 ที่นอน จำนวน 2 ห้อง เป็นห้องพัดลม
          มีห้องน้ำในตัว สามารถเสริมที่นอนเพิ่มได้ 3-4 ที่ติดต่อใช้ห้องประชุม และสำรองห้องพัก
  เบอร์โทรศัพท์ 077-880297