พัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 “เก็บขยะและแยกขยะ”

วันที่ 17 มีนาคม 2563 บุคลากรประจำสถานีวิจัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ โดยการเก็บขยะบริเวณชายหาดประพาสและพื้นที่โดยรอบสถานีวิจัยฯ ซึ่งจากกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการคัดแยกขยะ และได้แยกขวดพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่มชนิดใส (PET) เพื่อนำไปร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิล ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิไอวีแอล ดำเนินการโดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านการคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขยะพลาสติก ซึ่งได้มีการผลิตเสื้อยืดคอปกสีน้ำทะเล (สีประจำคณะประมง) จากเส้นใยของขวดพลาสติกจำนวน 12 ขวด สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเส้นใยในการผลิตเสื้อได้ 1 ตัว

ประมวลภาพกิจกรรม