จัดนิทรรศการงานวันเด็กแห่งชาติ 2563

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยนำตัวอย่างสัตว์ชนิดต่างๆ จัดแสดง เช่น ปลา เต่าทะเล เป็นต้น และมีกิจกรรมเพื่อให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกและมีส่วนร่วมมากมาย ซึ่งมีน้องๆ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพกิจกรรม