โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้

โรงเรียนดาริสสลาม จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ นำนักเรียนแผนกอนุบาล เข้าทัศนศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 50 คน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยฯ ได้บรรยายเรื่องระบบนิเวศ และนำนักเรียนเรียนรู้สถานที่จริงโดยลงสำรวจระบบนิเวศหาดทราย และป่าชายเลน

ประมวลภาพกิจกรรม