ค่ายเยาวชนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร

วันที่ 25-27 กรกฏาคม 2565 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝังอันดามัน ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ซึ่งมาร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 71 คน โดยนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มวิจัย สำรวจระบบนิเวศทางทะเล และสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง รวมถึงสังคมชุมชนชายฝั่งร่วมกับคณะวิทยากรจากสถานีวิจัยฯ กิจกรรมดังกล่าวได้เปิดประตูไปสู่ห้องเรียนทางธรรมชาติ เรียนรู้ระบบนิเวศจริง ช่วยเติมเต็มการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง