ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรชายฝั่ง (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน 136 คน และคณะครูเข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรชายฝั่ง ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เพื่อเรียนรู้แหล่งทรัพยากรชายฝั่ง และระบบนิเวศชายฝั่ง