คณบดีคณะประมง พร้อมคณะลงสำรวจพื้นที่ภายในสถานีวิจัยฯ

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 คณบดีคณะประมง ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง ผศ.ดร.พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล พร้อมคณะฯ ร่วมสำรวจพื้นที่ของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง จากนั้นได้ประชุมนักวิจัย และเจ้าหน้าที่โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ “เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อนในโรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” เช่น หอยชักตีน สาหร่ายขนนก ปลิงทะเล เพื่อเป็นพัฒนา และต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป