หัวหน้าสถานีวิจัยฯ เข้าร่วมตรวจสอบแนวเขตที่ดินและรับรองที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณหมู่ที่ 2 (หาดประพาส)


วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น. นางศรุดา อินทร์ประพันธ์ นายอำเภอสุขสำราญ พร้อมด้วย คณะทำงานตรวจสอบแนวเขตที่ดินและรับรองที่ดินสาธารณประโยชน์ ได้เดินสำรวจแนวเขตที่สาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 2 (หาดประพาส) ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ เพื่อเตรียมความพร้อมรังวัดชี้ระวางแนวเขตตามที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนองนัดหมายในวันที่ 2 พ.ย.64 เพื่อออกหนังสือสำคัญที่หลวงต่อไป ในการนี้หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน และบุคลากรของสถานีวิจัยฯ ได้เข้าร่วมตรวจสอบแนวเขตที่ดินในครั้งนี้ด้วย
ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย