สถานีวิจัยฯ ปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ


วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 หัวหน้าสถานีวิจัยสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน นำบุคลากรร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูม้า (ระยะ Zoea) จำนวน 2.5 ล้านตัว คืนสู่ธรรมชาติบริเวณพื้นที่สถานีวิจัยฯ เพื่อเพิ่มปริมาณปูม้า เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลอันดามัน