นายอำเภอสุขสำราญ เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

วันที่ 16 กรกฏาคม 2564  นางศรุดา อินทร์ประพันธ์ นายอำเภอสุขสำราญ พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่ และกิจกรรมต่างๆ ของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน โดยมีหัวหน้าสถานีวิจัยฯ และบุคลากรให้การต้อนรับ