บุคลากรร่วมกิจกรรมวันพัฒนาสถานีวิจัยฯ เดือนกรกฏาคม 2564

วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน พร้อมด้วยบุคลากรประจำสถานีวิจัยฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ อาคาร เช่นการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้  เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่