งานทำบุญรำลึก 16 ปี สึนามิ

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีทำบุญทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี ภัยพิบัติสึนามิ เพื่อรำลึกถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติสึนามิ โดยมี ผศ. ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคส่วนต่างๆ และประชาชนในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ เข้าร่วมในพิธี