ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน รอบที่ 2 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (หาดประพาส) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30-16.30 น.