ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สัมภาษณ์งานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสอบสัมภาษณ์งาน ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุขสำราญ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (หาดประพาส) เวลา 09.00 – 12.00 น.