สถานีวิจัยฯ ร่วมงาน “KASET FUN FAIR”


สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เข้าร่วมจำหน่ายและการสาธิตในงาน ” KASET FUN FAIR” กับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ระหว่างวันที่ 24 – 30 กันยายน 2563 ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน โดยในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยจากหน่วยงานคณะเกษตร และหน่วยงานภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์