ประกาศ … เรื่องการเข้าใช้พื้นที่และเข้ารับบริการ ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (หาดประพาส)

ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคคลที่เข้าใช้พื้นที่บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (Covid-19) ดังนี้  บุคคลที่มาติดต่อราชการ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุบริการข่าวสาร (ประตูทางเข้าสถานีวิจัยฯ) บุคคลเข้า-ออก ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บุคคลที่ติดต่อเข้ามาขอใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแลัเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้ง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 077-880297

Read more

มาเที่ยวกำพวน EP2 กินอาหารทะเลสดๆ ปล่อยปูม้ากับน้องมินท์ I Roam Alone

“ระนอง จะกินทั้งกอง ยังไงให้หมด! สด อร่อย ถูกกกก เอาสเบียงกระโดดขึ้นแพปลา ไปฟาดปูม้า กุ้งมังกร กุ้งยักษ์ กั้ง**ตั๊กแตน หอยชักตีน มีให้กินเต็มมมมไปหมด แถมความรู้แน่นเอี๊ยด ทำไมปูถึงกินยังไงก็ไม่หมด กินปูตรงไหนแล้วจะฉี่ และอีกมากมาย” พี่ๆ สถานีวิจัยฯ พาไปกินอาหารทะเล

Read more

มาเที่ยวกำพวน EP1 กินอาหารทะเลสดๆ จากท้องทะเล กับน้องมินท์ I Roam Alone กันจ้า…

“ระนอง ถูกขนาดนี้ เหมากินทั้งเรือโลด! มิ้นท์กระโดดขึ้นเรือประมงแทบทุกลำ ไปคุ้ยหาของกิน เจอกุ้งแชบ๊วยกิโลละ 200 เอ้ย! ไม่ใช่สิ ไปคุยกับพี่ๆชาวประมง ไปพร้อมอาจารย์จาก ม. เกษตรที่อธิบายทุกอย่าง จนคลิปตะกละกลายเป็นคลิปสาระ 5555”

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลกำพวน รอบที่ 2 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (หาดประพาส) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30-16.30

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สัมภาษณ์งานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสอบสัมภาษณ์งาน ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุขสำราญ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (หาดประพาส) เวลา 09.00

Read more

รับสมัครงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน รับสมัครงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร วันนี้ – 20 ธันวาคม 2563 ตามลิงก์ และ Scan

Read more

ดาวน์โหลด หนังสือชีววิทยาบางประการของแม่หอบในป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง

หนังสือชีววิทยาบางประการของแม่หอบในป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง เป็นการรวบรวมข้อมูลทางชีววิทยาขั้นต้นของแม่หอบในสกุล Thalassina ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและสำรวจพบในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแม่หอบในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย

Read more

ดาวน์โหลด…คู่มือการปลูกสร้างไม้มีค่าในระบบสวนสมรมฯ

“คู่มือการปลูกสร้างไม้มีค่าในระบบสวนสมรมบนพื้นฐานเสริมสร้างนิเวศความหลากหลายชีวภาพและเศรษฐกิจชุมชน” อยู่ภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า” สนับสนุนทุนวิจัยจากสนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสถานีวิจัยฯ มีนักวิจัยเป็นผู้ร่วมทำวิจัยโครงการดังกล่าว

Read more

สถานีวิจัยฯ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตั้งอยู่บริเวณหาดประพาส ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง พื้นที่ใกล้เคียงโอบล้อมด้วยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เหมาะกับการเข้ามาศึกษา และเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาทางทะเล

Read more

ดาวน์โหลด…คู่มือเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะลและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

โครงการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดทำ “คู่มือเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะลและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง” 

Read more