พัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จัดกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนพฤษภาคม วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2563 โดยมีการประชุมบุคลากร และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณหาดประพาส พื้นที่รอบอาคารของสถานีวิจัยฯ ตัดหญ้าบริเวณสถานี ปลูกต้นไม้แนวรั้ว ทำความสะอาดอนุสรณ์สถานภัยพิบัติสึนามิ

Read more

พัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนเมษายน 2563

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยการร่วมกันเก็บขยะบริเวณหาดประพาส ต่อเนื่องจากการพัฒนาสถานีวิจัยฯ ในเดือนมีนาคม เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีขยะทะเลพัดเข้ามาเกยบริเวณหาดประพาสจำนวนมาก เช่น ขวดพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม โฟม เชือกชนิดต่างๆ ฝาขวดพลาสติก ฯลฯ  และพัฒนาพื้นที่แนวรั้วสถานีวิจัยฯ ตกแต่งกิ่งไม้ เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้แนวรั้ว

Read more

พัฒนาสถานีวิจัยฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 “เก็บขยะและแยกขยะ”

วันที่ 17 มีนาคม 2563 บุคลากรประจำสถานีวิจัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานีวิจัยฯ โดยการเก็บขยะบริเวณชายหาดประพาสและพื้นที่โดยรอบสถานีวิจัยฯ ซึ่งจากกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการคัดแยกขยะ และได้แยกขวดพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่มชนิดใส (PET) เพื่อนำไปร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิล ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิไอวีแอล

Read more